La Comissió de Comptes

Composició: La Comissió Especial de Compters de l’Ajuntament de Llaurí està formada pels següents membres:

Ana M. González Herdaro (Alcaldessa-Presidenta)

Juan Morató Aviñó

David Galan Gómez

M. Ángeles Sabater Arroyo

Ricard Bort Sastre

Periodicitat de les sessions: Es celebrarà una vegada a l’any sessió ordinària.


TORNAR AL PORTAL DE TRANSPARÈNCIA