I PLA MUNICIPAL D’IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES.

L’Ajuntament de Llauri en sessió plenària de 4 de novembre de 2021, ha aprovat el I Pla Municipal d’Igualtat de Dones i Homes.

El citat pla conté la informació necessària per a guiar la política municipal des dels seus diferents àmbits cap a la consecució real i efectiva per a aconseguir una igualtat real en el nostre municipi. L’Ajuntament de Llaurí aposta pel seu compromís amb la igualtat.

Té per finalitat contribuir a millorar la situació social, política, educativa, familiar i cultural de la ciutadania promovent l’aplicació transversal del principi d’igualtat de gènere.

Accés a el I PLA MUNICIPAL D’IGUALTAT LLAURI.

Tríptic informatiu