Convenis

RELACIÓ  DE  CONVENIS  ALS  QUALS  ESTÀ  ADHERIT  L’AJUNTAMENT  DE LLAURI

 – Conveni amb la Generalitat Valenciana per al foment de la rehabilitació edificatòria, regeneració i renovació urbana.

– Conveni amb la Generalitat Valenciana per a solucions bàsiques d’administració electrònica.

– Conveni amb la central de compres de la Diputació de Valencia.

– Conveni amb Ecovidre i Ecoembes per la recollida selectiva de residus.

– Conveni amb canteras y áridos Llauri SL, sobre extracció , transformació de àrids y regeneració.

–  Adhesió als acords de col·laboració entre la Generalitat Valenciana i diverses companyies de subministre energètic.

–  Adhesió al pacte dels Alcaldes per el clima i l’energia.

– Conveni amb la Gerència Regional del Cadastre de Valencia.

– Conveni per al manteniment del consultori metge.

– Pacte valencià contra la violència de gènere i masclista.

-Conveni amb el col·legi d’advocats de Sueca per a la prestació de serveis d’assessorament  jurídic en matèria de préstecs i arrendaments.


TORNAR AL PORTAL DE TRANSPARÈNCIA