CAMPANYA DE PREVENCIÓ I CONTROL DE PLAGUES 2020.

L’Ajuntament de Llauri ha realitzat actuacions de desratització, desinsectació i desinfecció del clavegueram i edificis municipals.

Aquestes actuacions formen part de la campanya de salut pública 2020, subvencionada per la Diputació de València.